Điều khoản và Điều kiện

11betvn.mba chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ tại trang. Bằng việc truy cập website, đồng nghĩa với người dùng hoàn toàn đồng ý với các Điều khoản & Điều kiện sau:

Độ tuổi tham gia

Hệ thống thông tin, nội dung, sản phẩm và dịch vụ tại 11betvn.mba phù hợp với người dùng từ đủ 18 tuổi trở lên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với mọi truy cập tại trang khi chưa đủ tuổi.

Trách nhiệm của người dùng

Người dùng phải tuân thủ các điều khoản này và điều khoản bổ sung được quy định tại từng dịch vụ cụ thể, bao gồm:

Tôn trọng người khác

Chúng tôi mong muốn xây dựng cộng đồng văn minh, lành mạnh, tôn trọng lẫn nhau. Vì vậy, người dùng cần đảm bảo:

  • Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của website cũng như người dùng khác; nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chia sẻ khi chưa xin phép và nhận sự chấp thuận từ chủ sở hữu;
  • Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận, lừa đảo, phát tán phần mềm độc hại với mong muốn xâm phạm đến quyền và lợi ích của người dùng khác hoặc hệ thống của 11bet.
  • Nghiêm cấm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, truyền bá thông tin sai sự thật, công kích cá nhân/tổ chức
  • Cấm tuyên truyền, chia sẻ tài liệu xuyên tạc, chống phá nhà nước, các cơ quan chức năng,…

Tuân thủ điều khoản và điều kiện của trang

Người dùng phải đảm bảo tuân thủ các điều khoản và điều kiện của trang. Trường hợp không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của chúng tôi, bạn có thể ngừng sử dụng dịch vụ để bảo đảm quyền lợi của mình.

Sử dụng nội dung

Bạn có thể chia sẻ thông tin, bài viết lên trang cá nhân, dẫn nguồn đầy đủ nhằm mục đích đem đến giá trị tích cực cho cộng đồng, phi lợi nhuận. Nghiêm cấm sao chép, sử dụng các bài viết của trang như tài sản cá nhân, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác.

Trách nhiệm pháp lý

Các điều khoản giới hạn trách nhiệm của người dùng và chúng tôi trong phạm vi được quy định cụ thể. Đối với các hành vi chống phá nhà nước hoặc công kích cá nhân, chúng tôi có toàn quyền báo cáo với cơ quan chức năng để xử lý vi phạm.

Tạm ngưng và chấm dứt quyền truy cập

Trong trường hợp phát hiện sai phạm từ phía người dùng, chúng tôi có toàn quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ tại trang. Cụ thể bao gồm:

  • Vi phạm nghiêm trọng và nhiều lần Điều khoản & Điều kiện đã được quy định.
  • Có lý do hợp lý nghi ngờ hành vi của bạn đang gây thiệt hại, tấn công hoặc phát sinh rủi ro pháp lý cho người dùng khác hoặc chính chúng tôi (xâm nhập trái phép, quấy rối, cài đặt phần mềm độc hại,…).

Trang có quyền ngừng và chấm dứt hoạt động mà không thông báo trước đến người dùng. Trường hợp muốn biết lý do không truy cập được, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua mục Liên Hệ.

Điều chỉnh Điều kiện & Điều khoản

11bet có toàn quyền quyết định thay đổi Điều kiện & Điều khoản. Trường hợp có điều chỉnh, trang sẽ sửa đổi, bổ sung, xóa bỏ mà không cần thông báo trước đến người dùng.

Tất cả thông tin có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên website. Trường hợp giữa Quy định mới và cũ có xung đột thì Quy định mới nhất có hiệu lực áp dụng.

Hành động truy cập, sử dụng và tham khảo thông tin sản phẩm dịch vụ tại trang đồng nghĩa với đồng ý điều kiện điều khoản của chúng tôi.

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào mà bạn không hài lòng, bạn có thể ngừng sử dụng dịch vụ ngay. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với việc vi phạm quyền lợi và nghĩa vụ với bên thứ 3 do người dùng không tuân thủ quy định đã được đề cập.

Một số thông tin khác cần biết: